ČT :D idents

CLIENT : Czech Television
DATE : 2013-09
LOOM-TEAM : idea, direction: Martin Hejl, Daniel Špaček, Jakub Hussar / illustration: Daniel Špaček / music: Tadeas Vercak / animation: Tomáš Hájek, Jiří Němec, Jiří Kilevník, Dáša Janečková, Vojtěch Pecka
CLIENT-TEAM: Czech Television

Station idents for new kids channel of Czech Television.